سفردبیر شورای عالی مناطق آزاد به چابهار

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد امروز به منطقه آزاد چابهار سفر می‌کند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش