سرنوشت مبهم بازار گاز شرق آسیا

یک کارشناس انرژی گفت: عربستان به عنوان مهره اجرایی سیاست های آمریکا در خاورمیانه با سرمایه گذاری در خط لوله تاپی قصد دارد وارد بازار منافع ملی ایران شده و آن را تصاحب کند.

ادامه مطلب

view:67 منبع: دانا - 8 ماه پیش