سرنوشت عامل تخریب حرم حضرت سکینه (س) عکس

ابوجعفر الحمصی فرمانده نظامی که عامل تخریب حرم سکینه (س) در دمشق بود روز گذشته به درک واصل شد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: نمناک - 4 ماه پیش