سرنوشت برخی از همراهان امام خمینی در هواپیمای پاریس به تهران فیلم

سرنوشت برخی از همراهان امام خمینی(ره) در هواپیمای حامل ایشان از پاریس به تهران را در موشن گرافیک "پرواز 4721" مشاهده می‌کنید.

ادامه مطلب

view:56 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش