سرما رکورد زد؛ 62 درجه زیر صفر!

رئیس ادارۀ روابط عمومی و خارجی در منطقۀ خودگران خانتی مانسیسک روسیه، از ثبت دمای 62 درجه زیر صفر خبر داد که در نوع خود یک رکورد به شمار می آید.

ادامه مطلب

view:179 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش