سرمای بی‌سابقه در سیبری روسیه

مردم در سیبری روسیه زمستان امسال سرمای شدید و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند.

ادامه مطلب

view:23 منبع: 55 آنلاین - 5 ماه پیش