سرمای بی‌سابقه در سیبری روسیه

مردم در سیبری روسیه زمستان امسال سرمای شدید و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند.

ادامه مطلب

view:29 منبع: 55 آنلاین - 8 ماه پیش