سرقت ماهرانه از صندوق سوپرمارکت توسط زن جوان! فیلم

فیلمی از لحظه سرقت پول‌های یک سوپر مارکت در شهرک کیانشهر استان کرمانشاه را مشاهده می‌نمایید.

ادامه مطلب

view:65 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش