سرعت زیاد، جان سرباز معلم را گرفت!

رئیس پلیس راه استان زنجان از سقوط خودروی سرباز معلم در محور زنجان - دندی خبر داد و گفت: این حادثه به دلیل عدم رعایت سرعت مطمئنه روی داده است.

ادامه مطلب

view:67 منبع: پارس - 5 ماه پیش