سرعت تیمی عجیب پرسپولیس روی گل دوم (عکس)

دفاع با 10 بازیکن و سپس ضد حمله ای که منجر به گل شود، فقط از دست تیمی بر می آید که از ثبات و البته تمرین خوب بهره می برد.

ادامه مطلب

view:63 منبع: پارس - 9 ماه پیش