سرشماری الکترونیکی نفوس و مسکن تمدید شد

طبق اعلام رئیس مرکز آمار ایران، سرشماری الکترونیکی سال ١٣٩۵ تمدید شد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: سیتنا - 3 ماه پیش