سرشماری الکترونیکی سال ١٣٩٥ تمدید شد

طبق اعلام رئیس مرکز آمار ایران، سرشماری الکترونیکی سال ١٣٩٥ تمدید شد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: فردا - 6 ماه پیش