سرشماری الکترونیکی سال ١٣٩٥ تمدید شد

طبق اعلام رئیس مرکز آمار ایران، سرشماری الکترونیکی سال ١٣٩٥ تمدید شد.

ادامه مطلب

view:39 منبع: فردا - 7 ماه پیش