سردترین استان ایران کدام است؟

بر اساس آخرین اطلاعات و آمار سازمان هواشناسی، صبح امروز فامنین در استان همدان با ۱۸ درجه زیر صفر، سردترین شهر در کشور گزارش شده است.

ادامه مطلب

view:29 منبع: فرارو - 6 ماه پیش