سردار نقدی: برخی ایراد می گیرند که نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم ارزش محصولات باغ فدک 60 میلیلرد بود

برخی ایراد می گیرند که نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم - منبع خبر: عصر ایران دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:70 منبع: قطره - 2 سال پیش