سردار نقدی: برخی ایراد می گیرند که نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم ارزش محصولات باغ فدک 60 میلیلرد بود

برخی ایراد می گیرند که نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم - منبع خبر: عصر ایران دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:59 منبع: قطره - 1 سال پیش