سردار نقدی: برخی ایراد می‌گیرند که ما در ایران هستیم و نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: کسانی که ایراد می‌گیرند و می‌گویند نباید کاری به سوریه و یمن داشته باشیم، باید ببینند که افرادی از دورترین نقاط کشور می‌آیند تا در یک روستای دورافتاده به مردم خدمت کنند و با خود نمی‌گویند که این روستائیان، از کشور ما نیستند.

ادامه مطلب

view:58 منبع: برترین ها - 1 سال پیش