سردار نقدی: برخی ایراد می‌گیرند که نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم ارزش محصولات باغ فدک 60 میلیارد بود

نقدی: برخی ایراد می‌گیرند که نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم

ادامه مطلب

view:49 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش