سردار سلامی: سپاه نهاد سیاسی کار نیست و مواضع شفاف دارد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دشمن وقتی به دنبال مذاکره است در واقع به جای تعامل به دنبال تقابل است و برای سیطره به دنبال مذاکره می‌آید و تفکیک این‌ها بسیار مهم و سخت است.

ادامه مطلب

view:34 منبع: 55 آنلاین - 8 ماه پیش