سردارجزایری: آمریکا و اروپا نمی‌توانند پشرفت ما را ببینند باید مراقب باشیم برجام به بیراهه نرود

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه اقدامات آمریکا قطعا ناقض برجام است، گفت: متاسفانه برخی با ادبیات جدید ، نقض برجام را به نقض فاحش و غیرفاحش تفکیک می‌کنند.

ادامه مطلب

view:66 منبع: نامه نیوز - 10 ماه پیش