سرانجام فیلم «بی وزنی» و «قاتل بروسلی» به کجارسید؟

مرتضی شایسته تهیه کننده سینما درباره آخرین وضعیت ساخت«بی وزنی» و « قاتل بروس‌لی» می‌گوید که در ادامه می‌خوانید.

ادامه مطلب

view:23 منبع: پارس - 4 ماه پیش