سرانجام دیپلمات‌های ایرانی؛ شهادت یا اسارت 36 ساله؟

36 سال از این واقعه گذشت و چشم خانواده‌های این دیپلمات‌ها در تمام این 36 سال در انتظار بازگشت عزیزانشان است. آن‌ها قطعا از مسئولین دولتی و فضای رسانه‌ای مطالبه‌های به حقی دارند.

ادامه مطلب

view:50 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش