سرانجام دیپلمات‌های ایرانی؛شهادت یا اسارت ۳۶ساله؟

۳۶ سال از این واقعه گذشت و چشم خانواده‌های این دیپلمات‌ها در تمام این ۳۶ سال در انتظار بازگشت عزیزانشان است. آن‌ها قطعاً از مسئولین دولتی و فضای رسانه‌ای مطالبه‌های بحقی دارند.

ادامه مطلب

view:16 منبع: فردا - 2 ماه پیش