سخن امام علی(ع) درباره بخشیدن مال به کسانی که استحقاق ندارند

امام علی علیه السلام: هيچ كس مالش در راهى كه خدا اجازه نفرمود مصرف نكرد و به غير اهل آن نپرداخت، جز آنكه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود.

ادامه مطلب

view:129 منبع: 598 - 1 سال پیش