ستوان بالای رزمی نیروهای نظامی دربرقراری امنیت در کشور

رئیس ستاد منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش درمهاباد گفت: نیروهای نظامی دربرقراری امنیت مرزهای کشوراز توان رزمی بالایی برخوردارند.

ادامه مطلب

view:9 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش