سبیل چه نقشی در تعیین اعضای کابینه ترامپ دارد؟

طبق اظهارات برخی از نزدیکان ترامپ، داشتن سبیل آن هم از نوع پرپشت نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب وزرای دولت جدید آمریکا دارد.

ادامه مطلب

view:141 منبع: فردا - 1 سال پیش