ساکنان شرق حلب نقش سپر انسانی را برای تروریستها دارند

صدا و سیما

ادامه مطلب

view:74 منبع: خبرپو - 10 ماه پیش