ساکنان شرق حلب نقش سپر انسانی را برای تروریستها دارند

صدا و سیما

ادامه مطلب

view:171 منبع: خبرپو - 1 سال پیش