ساکنان شرق حلب نقش سپر انسانی را برای تروریستها دارند

صدا و سیما

ادامه مطلب

view:175 منبع: خبرپو - 2 سال پیش