ساکنان شرق حلب نقش سپر انسانی را برای تروریستها دارند

صدا و سیما

ادامه مطلب

view:31 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش