ساکنان شرق حلب نقش سپر انسانی را برای تروریستها دارند

صدا و سیما

ادامه مطلب

view:128 منبع: خبرپو - 1 سال پیش