سامانه دیجیتالی اسناد موقوفات با ٨50 هزار سند راه اندازی شد

تهران - ایرنا - مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: با اسکن و بارگذاری ٨50 هزار سند از اسناد موجود در سازمان اوقاف، سامانه دیجیتالی اسناد موقوفات راه اندازی شد.

ادامه مطلب

view:62 منبع: ایرنا - 9 ماه پیش