ساماندهی پسماندهای ساختمانی در شهر کرمان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان از تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته ساماندهی پسماندهای ساختمانی در شهر کرمان خبر داد.

ادامه مطلب

view:105 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش