سالانه ٣٥٠٠ نفر در کشور شرایط اهداء عضو دارند

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: در حالی که سالانه پنج تا هشت‌هزار نفر دچار مرگ مغزی می‌شوند، فقط ۳۵۰۰ نفر شرایط اهدا عضو دارند.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش