ساسان انصاری تا پایان فصل با ما خواهد بود

مربی فولاد در نشست خبری گفت: باید منتظر انجام یک بازی خوب باشیم.

ادامه مطلب

view:61 منبع: بولتن نیوز - 7 ماه پیش