ساسان انصاری تا پایان فصل با ما خواهد بود

مربی فولاد در نشست خبری گفت: باید منتظر انجام یک بازی خوب باشیم.

ادامه مطلب

view:39 منبع: بولتن نیوز - 4 ماه پیش