ساز زندگی کوتاه قامتان کوک است

اینجا خانه ای برای کوتاه قامتان است. جایی که همه چیز در آن برای توانمند شدن و مهارت آموزی افراد کوتاه قامت، مناسب سازی شده است. از میز و نیمکت های ویژه تا کلاس های آموزشی تخصصی برای افراد کوتاه قامتی که توانایی شکوفا کردن استعدادهای شان را دارند. - شعار سال": اینجا خانه ای برای کوتاه قامتان است. جایی که همه چیز در آن برای توانمند شدن و مهارت آموزی افراد کوتاه قامت، مناسب سازی شده است. از میز و نیمکت های ویژه ... منبع خبر: شعار سال دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:19 منبع: قطره - 3 ماه پیش