سارقان تنه درختان گردو در قم به دام افتادند

سرهنگ دیده ور گفت:سارقان هفت تن تنه درخت گردو در يکی از روستاهای قم دستگیر شدند.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش