ساخت ماشین حمل خشت خام در همدان

ماشین حمل خشت خام در همدان طراحی و ساخته شد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش