ساخت انبار نگهداری کالای قاچاق در همدان

با حضور رئیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور ساخت انبار نگهداری کالای قاچاق آغاز شد.

ادامه مطلب

view:3 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 هفته پیش