ساخت انبار نگهداری کالای قاچاق

با حضور رئیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور ساخت انبار نگهداری کالای قاچاق آغاز شد.

ادامه مطلب

view:32 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش