زیبایی های فاروق در قاب دوربین

باغ های سرسبز، چشمه ها و قنات ها و خانه های قدیمی جلوه های زیبایی به فاروق داده است.

ادامه مطلب

view:171 منبع: دانا - 1 سال پیش