زکات جمع آوری شده هرمنطقه در همان منطقه هزینه می‌شود

رئیس کمیته امداد کشور گفت: در شورای زکات، ریالی از زکات صدقات و انفاقات مردم به عنوان حق الزحمه به عاملان پرداخت نمی شود.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش