زهی خیال باطل که ذره‌ای عقب بنشینیم و بگذاریم تاریخ تکرار شود

همسر شهید مدافع حرم خطاب به همه دشمنان قرآن و اسلام گفت: زهی خیال باطل که ذره‌ای عقب بنشینیم و بگذاریم تاریخ تکرار شود. دشمنان بدانند که پیروز ماییم حتی اگر کشته شویم زیرا که مژده نصرت با مومنان است.

ادامه مطلب

view:102 منبع: دانا - 2 سال پیش