زن معترض آمريکايي به پايه مجسمه آزادي رفت

خبرگزاري آريا-گروهي از معترضان به سياست هاي مهاجرتي دولت آمريکا، از پايه مجسمه آزادي بالا رفتند و پارچه نوشته اي را در دست گرفتند که روي آن نوشته بود پليس مهاجرت و گمرک آمريکا را منحل کنيد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: آریا - 5 ماه پیش