زن جوان بعد از یک سال فهمید نامزدش پسر نبوده است! تصویر

زن بیوه بعد از جدا شدن از همسرش با یک فرزند زندگی جدیدی آغاز کرده بود که با پسری جوان آشنا شد ،پسری که بعد از مدتی دوستی دختر بودنش لو رفت.

ادامه مطلب

view:64 منبع: تی نیوز - 9 ماه پیش