زنگ خطر برای طارمی و دانیال ماهینی

با اعلام وثوق احمدی، خطر محرومیت برای مهدی طارمی و دانیال ماهینی وجود دارد.

ادامه مطلب

view:100 منبع: فرارو - 1 سال پیش