زنگ انقلاب در مهدهای کودک اردکان به صدا درآمد

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردکان گفت:همزمان با مهد های کودک سراسر کشور زنگ انقلاب در مهدهای کودک اردکان نواخته شد.

ادامه مطلب

view:62 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش