زندگی دوباره مرد۸۳ساله بابلی

اورژانس بابل پیرمرد ۸۳ ساله را از مرگ حتمی نجات داد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: پارسینه - 9 ماه پیش