زندگی دوباره مرد۸۳ساله بابلی

اورژانس بابل پیرمرد ۸۳ ساله را از مرگ حتمی نجات داد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش