زنده به گور شدن نوزاد آمریکایی توسط مادرش! تصاویر

این زن 18 ساله بعد از کشف جنازه فرزندش، کشتن و زنده به گور کردن وی را انکار کرد.

ادامه مطلب

view:129 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش