زنان درخط مقدم حمایت از کالای ایرانی

زنان جامعه نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ حمایت از کالای ایرانی و جلوگیری از مصرف بی رویه کالای خارجی به عهده دارند حال هرقدر بتوان زنان را در این حوزه با خود همراه کرد، موفقیت‌های زیادی در این امر حاصل می‌شود.

ادامه مطلب

view:19 منبع: قم فردا - 3 ماه پیش