زمین لرزه شاهرود خسارتی نداشت

زمین لرزه 4/4 ریشتری عصر امروز در شاهرود خوشبختانه خسارتی نداشت.

ادامه مطلب

view:25 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش