زمین، زن 70 ساله را بلعید تصاویر

با فروکش کردن زمین، زن 70 ساله در عمق سه متری یک چاه فاضلاب سقوط کرد.

ادامه مطلب

view:113 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش