زمان عرضه گوشی جدید ایسنشال مشخص شد

بعد از اخباری که طی چند روز اخیر از احتمال عرضه گوشی ایسنشال طی ماه های آینده منتشر شد، در نهایت زمان عرضه آن مشخص شد.

ادامه مطلب

view:86 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش