زمان تشییع پیکر کارگردان تازه‌درگذشته هنوز مشخص نیست

محمد زرین دست سینماگر فقید در قطعه نام آوران بهشت زهرا دفن می شود ولی هنوز زمان قطعی تشییع مشخص نشده است.

ادامه مطلب

view:142 منبع: نامه نیوز - 1 سال پیش