زبان چهار هزار ساله در معرض فراموشی با زبان «لَکی» خداحافظی کنیم؟

زبان لکی از قدیمی‌ترین زبان‌های کهن ایران است؛ هرچند که ریشه فارسی باستانی دارد اما زبانی کاملاً مستقل از سایر زبان‌هاست و این روزها در معرض فراموشی قرار دارد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: فارس - 5 ماه پیش