زانوی رحیمی عمل شد؛ دوری یک ماهه قهرمان جهان از تشک کشتی

قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد، صبح امروز زانوی پای مصدوم خود را جراحی کرد.

ادامه مطلب

view:89 منبع: ایلنا - 1 سال پیش