زارعی صدرنشین دسته 77 کیلوگرم

رضا زارعی وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم تیم رعد پدافند باحدنصاب مجموع 322 کیلوگرم به مقام نخست این وزن دست یافت.

ادامه مطلب

view:125 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش